Category Archives: photography

Multilingual posts: Memories of hibiscus flowers

I’m in the process of refreshing and  extending my skills in Dutch, Spanish, and German, three languages I’ve studied off and on over the years. I like to write, and writing things down helps me to cement them in my brain. Fluent speakers, beware – I can’t write like a native except in English.

Recuerdos de flores hibiscus

Siempre he disfrutado de la llamativa belleza de las flores de hibisco. En climas cálidos, los arbustos crecen hasta el tamaño de árboles pequeños y producen docenas de flores.

Me presentaron por primera vez los hibiscos cuando crecía en el sur de California, donde proliferan en áreas libres de heladas. También he visto muchos en algunos de los lugares más cálidos que he visitado, como Hawai, Costa Rica y México.

Cuando fotografío hibiscos, me gusta enfocarme en flores individuales. Cuando proceso mis fotos de hibiscos, a menudo uso una aplicación llamada Mobile Monet, que hace que la imagen resultante se parezca más a una pintura que a una fotografía. Todas las imágenes de flores en esta publicación han sido procesadas con Mobile Monet.

Esta semana voy a visitar Hawái con mi esposo y mi familia extendida. ¡Mientras estoy allí, planeo agregar algunas fotos nuevas a mi colección de flores de hibisco!

Erinnerungen an Hibiskusblüten

Ich habe immer die auffällige Schönheit von Hibiskusblüten genossen. In warmen Klimazonen wachsen die Büsche bis zur Größe kleiner Bäume und produzieren Dutzende von Blumen.

Als ich in Südkalifornien aufwuchs, kam ich zum ersten Mal mit Hibiskus in Berührung, wo sie sich in frostfreien Gebieten vermehren. Ich habe auch viele an einigen der wärmeren Orte gesehen, die ich besucht habe, wie Hawaii, Costa Rica und Mexiko.

Wenn ich Hibiskus fotografiere, konzentriere ich mich gerne auf einzelne Blüten. Wenn ich meine Hibiskusfotos bearbeite, verwende ich oft eine App namens Mobile Monet, die das resultierende Bild eher wie ein Gemälde als ein Foto aussehen lässt. Alle Blumenbilder in diesem Beitrag wurden mit Mobile Monet bearbeitet.

Diese Woche besuche ich Hawaii mit meinem Mann und meiner Großfamilie. Während ich dort bin, plane ich, meiner Hibiskus-Blumensammlung ein paar neue Fotos hinzuzufügen!

Herinneringen aan hibiscusbloemen

Ik heb altijd genoten van de opzichtige schoonheid van hibiscusbloemen. In warme klimaten groeien de struiken tot de grootte van kleine bomen en produceren ze tientallen bloemen.

Ik maakte voor het eerst kennis met hibiscussen toen ik opgroeide in Zuid-Californië, waar ze zich verspreiden in vorstvrije gebieden. Ik heb er ook veel gezien in sommige van de warmere plaatsen die ik heb bezocht, zoals Hawaï, Costa Rica en Mexico.

Als ik hibiscussen fotografeer, focus ik me graag op individuele bloemen. Als ik mijn hibiscusfoto’s verwerk, gebruik ik vaak een app genaamd Mobile Monet, waardoor de resulterende afbeelding meer op een schilderij dan op een foto lijkt. Alle bloemenfoto’s in dit bericht zijn verwerkt met Mobile Monet.

Deze week bezoek ik Hawaii met mijn man en uitgebreide familie. Terwijl ik daar ben, ben ik van plan om wat nieuwe foto’s toe te voegen aan mijn hibiscus-bloemencollectie!

Memories of hisbiscus flowers

I have always enjoyed the showy beauty of hibiscus flowers. In warm climates the bushes grow to the size of small trees and produce dozens of flowers.

I was first introduced to hibiscuses when I was growing up in Southern California, where they proliferate in frost-free areas. I have also seen many in some of the warmer places I have visited, like Hawaii, Costa Rica, and Mexico.

When I photograph hibiscuses I like to focus on individual flowers. When I process my hibiscus photos I often use an app called Mobile Monet, which makes the resulting image look more like a painting than a photograph. All of the flower pictures in this post have been processed with Mobile Monet.

This week I’m visiting Hawaii with my husband and family. While I’m there I plan to add some new photos to my hibiscus-flower collection!